Analizler

JSM 5600 Taramalı Elektron mikroskobu

CT Scan

XRD

Spektrometre

Metalografik numune hazırlama

Optik mikroskop

Görüntü analizleri

Isıl işlem fırınları

Burma, Yorulma, Sürünme, Aşınma, Darbe, Sertlik testleri